Betong og forskaling

Våre betongarbeidere har lang og allsidig erfaring innen betongfag. Vi har satt opp grunnmurer til fjøs, grunnmurer til eneboliger, støttemurer til terreng og større konstruksjoner i betong. Våre arbeidere har vært leid inn på prosjekter i regi av riksentreprenører på damanlegg, kaianlegg og tunellanlegg.